onsdag 19 juni 2013

Ytterligare väntan för ensamstående kvinnor


För ett år och tre månader sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med ett lagförslag som ger ensamstående kvinnor möjlighet till att genomgå assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. RFSU har länge efterfrågat lagförslaget och idag kom beskedet att utredaren lagmannen Eva Wendel Rosberg ges i uppdrag att förutom att utreda frågan om surrogatmödraskap ska lägga fram ett lagförslag som möjliggör för ensamstående kvinnor att genomgå assisterad befruktning .

Utredningen ska inom två år ta ställning till om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige och inom ett år ska lagförslaget om ensamståendes rätt till assisterad befruktning vara färdigt. RFSU

RFSU är positiva till att vi äntligen får ett besked om när lagförslaget ska presenteras, men ställer sig kritiska till den långa utredningstiden. Det är nu över ett år och tre månader sedan riksdagen fattade beslutet om att regeringen skyndsamt skulle återkomma med lagförslaget och det kommer nu alltså att dröja ytterligare ett år. Detta är inte vad vi kallar skyndsamt och det är svårt att tolka på något annat sätt än att frågan inte är prioriterad av regeringen. Många kvinnor har väntat länge nog på detta och har inte tid att vänta utan tvingas fortfarande resa utomlands för att få möjlighet till assisterad befruktning. Frågan är inte särskilt komplicerad och förslaget hade kunnat komma långt tidigare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar