lördag 1 december 2012

Tio år senare


Första gången jag kom riktigt nära hiv och aids var för mer än tio år sedan i Zimbabwe. Då arbetade jag med ett ungdomsutbyte mellan Zimbabwe och Sverige med sex deltagare från respektive land. Många av deltagarna arbetade med hiv eller frågor om sexualitet. I början av 2000-talet var hiv-prevalensen mycket hög i Zimbabwe, bland de högsta i världen där var tredje person beräknades leva med hiv.  Alla mina vänner i Zimbabwe levde mycket nära hiv, antingen genom att de själva levde med hiv eller att en vän eller släktning levde med hiv. För hiv drabbar inte bara den person som lever med viruset, utan även många i dess omgivning.
Nu tio år senare är jag återigen i södra Afrika, men denna gång i Sydafrika. Idag under världsaidsdagen uppmärksammas frågorna runt om i världen. Just Sydafrika är det land där flest människor beräknas leva med hiv. Mer än 5 miljoner beräknas leva med hiv, vilket är mer än halva Sveriges befolkning. Hur går då utvecklingen? Har det hänt något på dessa tio år? Jo, utvecklingen går framåt. Färre får ett positivt hiv-besked och allt fler får tillgång till bromsmediciner. UNAIDS rapport från 2012 visar att det år 2011 är 700 000 färre som får hiv jämfört med för tio år sedan och med hjälp av effektiv medicinering föds allt färre barn med hiv. Ett framgångsrikt preventivt arbete och tillgång till bromsmediciner minskar överföringen.
Även om utvecklingen går framåt så är det idag 34 miljoner människor som lever idag med hiv, av dessa bor 23,4 miljoner i Afrika söder om Sahara. I denna del av världen är det framförallt unga och kvinnor som drabbas. Detta till stor del på grund av ojämlika maktstrukturer som innebär att alla människor inte har möjlighet att säga ja eller nej till sex. Och även om det är många som får tillgång till bromsmediciner så är det fortfarande många som lever med hiv som inte får det.
För tio år sedan när jag var i Zimbabwe bodde jag tillsammans med min vän Patience. Vi pratade ofta om hiv och det stigma som drabbar människor som lever med hiv. Det var då få som ville testa sig då tillgången till bromsmedicinerna var dålig och få ville få ett positivt besked om de ändå inte kunde få tillgång till medicinering. Resultatet av ett positivt besked kunde istället bli diskriminering. Att testa sig sågs inte sällan som alltför riskabelt. Patience har nu lämnat Zimbabwe och bor istället i Sydafrika. När vi idag, tio år senare, pratar om hiv frågar jag henne om det har blivit bättre. Visst, det går framåt, färre får ett positivt besked och alltfler får tillgång till medicinering men stigmat och diskrimineringen kvarstår. Ett positivt besked ses fortfarande som skamfyllt och hon har få vänner som vågar prata öppet om sin hiv-status. Vi pratar om vad lösningen är- och hennes svar är enkelt och rakt- en situation där kvinnor och män är jämlika där alla har möjlighet att säga ja eller nej till sex och där fattigdom inte innebär att personer måste säga ja till sex mot sin vilja.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar