fredag 30 november 2012

Tänk om Ottar hade vetat det här

1952 deltog RFSUs grundare Elise Ottosen Jensen vid ett möte i Indien där hon tillsammans med sju andra organisationer bildade den internationella organisationen International Planned Parenthood Federation, IPPF. Idag är vi tre personer från RFSU som tillsammans med deltagare från 150 länder träffas i Johannesburg för att fira sextio år av gemensamt arbete.

IPPF är världens största organisation som arbetar med frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tillsammans arbetar medlemsorganisationerna för allas rätt att själva få bestämma om och när de vill få barn, ungas rätt till sexualupplysning, tillgång till preventivmedel, rätten till abort och hbt-personers rättigheter. Även om medlemsorganisationernas möjligheter och utmaningar skiljer sig åt så är grunden mycket enkel- allas människor rätt till sina egna kroppar och sexualitet.

Under mötet delas ett antal priser ut, bland annat det pris som instiftats till David Katos minne. David var en aktivist från Uganda som mördades i sitt hem 2011 på grund av sin kamp för hbt-personers rättigheter. Priset delades nu ut för andra gången och vid dagens prisceremoni deltog Davids mamma. Prisceremonin var mycket rörande och påminner om vilken verklighet många av våra samarbetsorganisationer arbetar i, inte minst i och med det lagförslag som återigen är aktuellt i Uganda. Årets pris tilldelades Ali Erol från Turkiet. Ali har grundat Turkiets första hbt-organsiation, Kaos GL. Trots att Ali har utsatts för dödshot fortsätter han kampen för hbt-personers rättigheter. Än en gång påminns vi om det motstånd mot hbt-frågor som även finns i Europa.

Det delas även ut priser till personer som gjort stora insatser inom IPPF. Till vår stora glädje får Barbro Lennéer Axelsson från RFSU pris för hennes ideella insatser inom IPPF.


Barbro är författare och universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete i Göteborg Barbro har under lång tid varit vice ordförande för RFSU men även varit ordförande för IPPF i Europa. Barbro tilldelas priset för hennes arbete med visa att frågor om sexualitet även är politiska frågor. Framgångsrikt har hon lyft frågor om samlevnad, mansrollen och våld i nära relationer, men även frågor om njutning och sexualitet ur ett lustperspektiv. Både inom RFSU och IPPF har Barbro gjort stora avtryck. När jag deltar på olika möten med IPPF tar deltagare från olika länder ofta upp Barbros arbete med att våga lyfta kontroversiella frågor, även om när hon möter på motstånd. I sitt tacktal blir Barbros styrka tydlig då hon med glimten i ögat pratar om inte svika sina ideal, även om motståndet kan bli tufft samtidigt som vi inte får glömma kärnan i vårt arbete- allas rätt till njutning. Genom Barbro och andra har både RFSU och IPPF flyttat fram sitt arbete och gjort skillnad i det sexualpolitiska arbetet.


När jag lämnar Johannesburg tänker jag på Ottar och om hon hade föreställt sig att det sextio år senare fortfarande skulle finns ett så pass stort motstånd mot alla människors rätt till egna kroppen och sexualiteten. Men även på det faktum att det inom den organisation som hon var med och bildade nu sextio år finns människor som bedriver ett arbete och gör skillnad i 85% av världens länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar