torsdag 28 februari 2013

Familjepolitiken måste komma ikapp verkligheten


Idag publicerade Smer rapporten ”Assisterad befruktning – etiska aspekter” där rådet tar ställning till ett flertal aktuella frågor kring ofrivillig barnlöshet. Rådet tar ställning ibland annat surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Smer vill helt enkelt öppna upp för fler behandlingsmöjligheter. Det är med stor glädje jag tar del av denna rapport som visar på behovet av en lagstiftning som kommer ikapp verkligheten.

Det finns idag fler möjlighet att bilda familj än vad lagen tillåter. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 procent av befolkningen och denna grupp måste ges ett ökat stöd. Barn kan aldrig vara en rättighet, men samhället bör göra mer för de som är ofrivilligt barnlösa. Dagens rapport visar att möjligheterna finns, nu är det politiken som måste ta över och agera. 

Vi behöver en familjepolitik som tar ett större grepp om dessa frågor. Verklighetens familjer och teknikutvecklingen faller inte alltid inom lagstiftningens snäva ramar. Familjepolitik är inte enbart en fråga om föräldraförsäkring eller valfrihet kring förskoleverksamhet. Familjepolitiken måste innefatta och prioritera det stöd som ges till ofrivilligt barnlösa i deras önskemål om att kunna bilda en efterlängtad familj. Centralt i detta är att titta på barnens bästa, och då ska vi komma ihåg är att de barn som kommer till världen genom assisterad befruktning eller surrogatmödraskap och de barn som adopteras i regel är mycket efterlängtade.

I dagsläget finns ett antal problem och utmaningar som politiken måste lösa. Fortfarande ges inte ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning, trots att riksdagens tog detta beslut för ett år sedan. Ett annat problem är att vården som erbjuds ofrivilligt barnlösa skiljer sig åt beroende på var i landet du bor, något vi visar i vår Sverigebarometer. Landstingen får själva sätta upp vissa av villkoren och resultatet blir att den vård du får beror på var i landet du bor. Som exempel kan nämnas skillnader i antalet inseminationsförsök eller IVF-behandlingar, åldersgränser, kötider eller prislapp. Detta är inte acceptabelt. Lika vård ska erbjudas över hela landet.

Att verkligheten har sprungit före lagstiftningen fick vi höra om igår när P1 rapporterade om att det idag finns runt 100 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap. Detta visar på det stora behovet av att se till dessa barns rättigheter. Barnen finns redan här, men de saknar skydd i dagens lagstiftning.

Ofrivillig barnlöshet är inget lyxproblem, utan ett samhällsansvar. Möjligheterna finns- det är nu dags för politiken att ta i dessa frågor. 

1 kommentar:

  1. Vad saknas?

    På vilket sätt saknas det skydd för barn som fötts genom surrogatsmödraskap? (Är det f ö nån som vet vilken rätt de biologiska mammorna skulle ha om de kom till Sverige och krävde erkännande som föräldrar?)

    Från: Micke vK

    SvaraRadera