måndag 25 februari 2013

Roland- ditt budskap sprider hiv


Roland Poirier Martinsson har nu i två texter på Svenska Dagbladets ledarsida förklarat att en ökad distribution av kondomer inte är en framkomlig väg för att minska överföringen av hiv.  Du läste rätt. För att ingen ska missa poängen från förra veckans inlägg slår han i dagens text tydligt fast att kondomspridningen inte motverkar epidemin.  

För att minska spridningen av hiv behövs evidensbaserade metoder och inte fri spridning av fördomar, något Roland ägnar sig åt i sina två texter. Roland påstår att det som minskar överföringen av hiv är bland annat att försena sexdebuten, ta hand om varandra och predika sexualmoral. Just ”predika sexualmoral” har varit en välbeprövad metod i många utvecklingsländer, påhejade av västerländska biståndsgivare finansierade av kristna samfund. Denna sexualmoral har inte sällan handlat om att unga ska avstå från sex. Forskning visar att detta inte är en framkomlig väg i förebyggande arbete av hiv. Människor har sex och då måste vi prata om det. Ju bättre sexualundervisning unga får- desto större möjligheter har de att själva bestämma om och när de vill ha sex. Forskning visar att bra sexualundervisning minskar risken för att unga blir utsatta för sexuella övergrepp då man får kunskap och chans att diskutera vad sex är och var gränsen för övergrepp går. Unga som fått sexualundervisning använder i större utsträckning preventivmedel och är mer nöjda med det sex de har. Att predika avhållsamhet innebär istället att människor påläggs skuld och skam i samband med att de har sex och risken ökar för att preventivmedel inte används och att man utsätter sig själv eller andra för risker. Det gäller även de par i parallella förhållanden som Martinsson talar om, förhållanden som inte alltid är stabila och där framför allt kvinnor har begränsade möjligheter att fatta egna beslut om risktagande.

För att minska överföringen av hiv behövs mer kunskap och samtal om hiv, både i Sverige och runt om i världen. Det är nu mer än trettio år sedan hiv upptäcktes men fortfarande är kunskapen om hiv låg. En skrämmande stor andel av den vuxna befolkningen i Sverige vet inte hur hiv överförs och fördomarna mot människor som lever med hiv är många. Få vågar leva öppet med sin hiv-status, just för rädsla att utsättas för fördomar och diskriminering. Detta bidrar till att människor inte vågar testa sig för hiv, vilket i sin tur leder till ökad överföring. Den största delen av dagens överföringar av hiv sker av personer som inte känner till sin hiv-status, just för att det är då man är som mest smittsam. Risken för överföring av personer som lever med hiv och som äter bromsmediciner och praktiserar säkrare sex är i princip försumbar.

För att minska överföringen av hiv krävs ett uppriktigt intresse och ett praktiserande av evidensbaserade metoder. Okunskap och spridning av fördomar bidrar istället till en ökad spridning av hiv- något Roland bidrar till. 

2 kommentarer:

  1. Bravo! Fortsätt så! Kram/C

    SvaraRadera
  2. Dags för Roland Poirier Martinsson att ta på sig dumstruten igen...

    http://avpixlad.blogspot.com/2013/02/paven-sprider-aids-i-afrika.html

    SvaraRadera